Home > Affiches > Borden van 20m²

affichage-01

Borden van 20m²

Affiches van 20m2 kunnen per volledig netwerk of à la carte worden besteld. Wij houden ons zowel bezig met de creatie van de affiches als met de reservering van de verschillende plaatsen.

Ons creatieve team besteedt erg veel aandacht aan het ontwerp op dit soort van drager. Een affiche moet duidelijk, maar vooral efficiënt zijn. Dagelijks worden wij geconfronteerd met onleesbare affiches of onbegrijpbare boodschappen. Gevaar! Op groot formaat communiceren is niet iedereen gegeven!

Creër mijn affiche…