Home > Merkimago > Creatie van een naam

Nuzzo

Creatie van een naam

Een voorbeeld: een transporteur is op zoek naar een naam voor zijn bedrijf.
Wij moeten eerst een bestek opstellen met de vereisten, de toekomstige positionering van de onderneming… Dan pas kunnen wij beginnen te brainstormen.

De naam en vooral het bestek bakenen in elk geval de toekomst van het bedrijf af. Om u ervan te overtuigen, vindt u hieronder 4 verschillende namen voor het transportbedrijf… Probeer om u de onderneming achter het bedrijf voor te stellen. Het kan niet dat u 4 keer hetzelfde beeld ziet.

• Transport Marcel
• Internationaal transport van Adour
• Vandekherkove Transport
• Adour logistics

Het zoeken naar een naam… een bestek !