Home > Merkimago > Creatie van logo

<b>Nuzzo</b><br/>Le logo Nuzzo, une superbe exploitation de la force graphique du mot ! <b>Décor In</b><br/>Modernisation du logo de Décor In.
Parce qu'un logo vit avec son temps !

Creatie van logo

Een ruit: u denkt meteen aan Renault. Een ster in een cirkel: Mercedes. Vijf verstrengelde ringen: de Olympische Spelen. De overdracht van een beeld, een logo gebeurt 100 keer sneller dan tekst. Door veelvuldige herhaling draagt het beeld van het logo zijn boodschappen over.

Bij ons zien de logo’s het levenslicht in een broedmachine… na een zorgvuldige genetische selectie… Wij willen niet eender wat creëren! Zodra de criteria vastliggen, begint de creatiefase, waarna vervolgens wordt overgegaan tot een natuurlijke meedogenloze, sterk gerechtvaardigde en geanalyseerde selectie. Een voorbeeld? Het Nuzzo-logo dat u als bijlage vindt, is een fantastisch voorbeeld van hoe de grafische kracht van het woord optimaal kan worden benut… Er hoeft niets aan te worden toegevoegd. Een mooi logo is vaak puur, erg puur!

Bovendien stoppen wij bestaande logo’s ook in een modern kleedje. Zoals bijvoorbeeld « décor in » dat u als bijlage kunt terugvinden… Een logo gaat immers met zijn tijd mee.

Hoeveel kost de creatie of de modernisering van een logo ?